ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Греция - Ελλάδα

10.04.2016

Греческое Землячество

Греческое Землячество

Читать далее

27.11.2015

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΞΈΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΣΤΟ MGIMO

Διοικητικό Συμβούλιο Ιστορία των ομάδων συγγένειας μαζί εθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην MGIMO. Η οργάνωση ιδρύθηκε 2 του Απριλίου του 2008 και αναπτύχθηκε για την εξυπηρέτηση των ξένων και τα ρωσικά φοιτητές σε MGIMO, προσπαθώντας να ταιριάζουν με την υψηλή αποστολή και τους στόχους του Πανεπιστημίου.

Читать далее

СТРАНЫ