МААЛЫМАТ
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Казахстан - Қазақстан

27.11.2015

ММЭМИНИН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРИНИН АССОЦИАЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

Жердештик кеңеши ММЭМИдеги улуттук жамааттарды бириктирет. Уюм 2008-жылы 2-апрелде түзүлгөн жана ММЭМинин чет өлкөлүк жана Россиялык студенттеринин талабына ылайык өнүгүп жатат, ошондой эле Университеттин бийик миссиясына жана максаттарына ылайык келүүгө умтулат.

Читать далее

СТРАНЫ