МААЛЫМАТ
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Казахстан - Қазақстан


ММЭМИНИН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРИНИН АССОЦИАЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

Тарыхы

Жердештик кеңеши ММЭМИдеги улуттук жамааттарды бириктирет. Уюм 2008-жылы 2-апрелде түзүлгөн жана ММЭМинин чет өлкөлүк жана Россиялык студенттеринин талабына ылайык өнүгүп жатат, ошондой эле Университеттин бийик миссиясына жана максаттарына ылайык келүүгө умтулат. Биздин уюм өз милдеттерин чет өлкөлүк окуучулар менен иш жүргүзүү боюнча деканаттын жана эл аралык кызматташтык, коомдук байланыштар боюнча проректордун көмөк көрсөтүүсү менен өз милдетин аткарып жатат. Юрий Кофнер (Германия) кеңештин 1-төрагасы болуп саналуу менен анын түзүлүшүнө көп күч-аракет жумшаган. Экинчиси – Георгий Плащинский (Беларусь) Кеңешти жетектөөчү студенттик уюмдардын бири катары чыңдаган адам. Улуттук студенттик жердештиктер 1946-жылы ММЭМИде алгачкы чет өлкөлүк студенттер (Монголиядан) пайда боло баштаган совет мезгилинде эле калыптана баштаган. Достук кеңеши иштеп, ага бир учурда ММЭМИнин ректору А.В.Толкунов жетекчилик кылган. 1991-жылдан кийин чет өлкөлүк бирикмелердин саны азайды, бирок Кеңештин уюшулушунун натыйжасында улуттук клубдар жигердүү түзүлө баштады: 2008-2009-жылдарда алардын саны эки эсе көбөйдү. 2010-жылы 2-апрелде кеңештин Уставы кабыл алынып, ага 2010-жылы 20-апрелде кол коюлган, ал улуттук клубдардын өз ара мамилесин жөнгө салып турат. Кеңештин сайты расмий түрдө 2010-жылы 23-июнда ачылды.

Ишмердиги   

Кеңеш ишмердигин өтө кеңири программа менен жүргүзөт. Ар бир семестрдин ичинде Кеңештин катчылыгынын жана улуттук жамааттардын күч аракети менен ар түрдүү багыттагы 50-70 иш чара жүргүзүлөт, ал чогулуштарды жана спорттук мелдештери камтыйт. Биз жыл сайын жалпы университеттик ири иш чараларын уюштурабыз. Алардын арасында – улуттардын студенттик концерттерине, ошондой эле кесипкөй коллективдер да, анын ичинде мамлекеттик ансамблдер катышат. Чет өлкөлүк студенттер арасында студенттик Олимпиадалык оюндар (2008-жылдан тартып өткөрүлөт). Мини-футбол боюнча ынтымакташтыктын кубогу, Эл аралык ашкана күнү, Нооруз майрамы (чыгыштын жаңы жылы) өткөрүлөт. Мезгил-мезгили менен КМШнын жумалыгы, Эл аралык бизнес жумалыгы, Рождество ж.б. көп иш чаралар өткөрүлүп турат.

Клубдар университетте өз өлкөсүн жана маданиятын тааныштыруунун жаңы форматтарын табууга жана өздөштүрүүгө умтулушат. Көпчүлүктү “көп улуттуу Россия” деп аталган Россиянын элдеринин маданиятынын клубу болуп саналган фестиваль жана Израил студенттеринин союзу өткөрүүчү (еврей клубу) фестиваль көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурат. Улуттук жана диний майрамдарды, мемориалдык жана эстелик акцияларды өткөрүү салты өнүгүп жатат. Тегерек столдор, конференциялар, кино көрсөтүүлөр уюштурулуп, ММЭМИнин чегинен тышкары жерлерде да ар түрдүү иш чаралар өткөрүлөт.

Биздин уюм кандайча уюшулган

Биз ачыктыктын, теңдиктин, ыктыярдуулуктун жана өз алдынчалуулуктун, ошондой эле жалпы максатка жетүү үчүн Кеңештин мүчөлөрүнүн тилектештигинин жана кызматташтыгынын принциптеринде аракеттенебиз. Өз өлкөсүнүн атынан чыккан ар бир клуб Жалпы чогулуштарда добуш берүү укугуна ээ. Шайлоонун натыйжасы боюнча ар бир студент жылына бир жолу кеңештин төрагасы боло алат. Жыл сайын анын орун басарлары, бөлүмдөрдүн жетекчилери шайланат. Кеңештин алдында Катчылык түзүлгөн, Жалпы чогулуштун жана кеңештин төрагасынын чечимин аткаруу анын милдети болуп саналат. ММК жана РR (журналистика) бөлүмү иштейт, ал ар бир иш чараны кең-кесири чагылдырууга умтулуп, интервью алат. Кеңеш бардык жагынан жардам көрсөтүүгө умтулат. Бизде коомдук кабылдама иштейт, ал жерге ар бир адам кайрылып жана өз муктаждыгын билдире алат. Кеңеш жогорку окуу жайдын чегинде чет өлкөлүк жана Россиялык окуучуларды социализациялоого көмөк көрсөтөт. Аларды иш чараларды уюштурууга тартат, кызыктуу идеяларды жана долбоорлорду ишке ашырууга жардам берет. улуттук уюмдар өздөрүнүн мекендештерине ар түрдүү демилгелерди жылдырууга жардам берүүгө умтулат. Алардын жардамы менен башка өлкөлөрдөгү студенттер менен социалдык байланыштар жөнгө салынат. Ар бир уюмдун өзүнүн салты жана иш стили бар. Кеңеш аларды өнүктүрүүгө жана сактоого умтулат.

Бизге кантип кошулууга болот

Бизде көптөгөн кызыктуу милдеттер бар: чет өлкөлүк жана Россиялык студенттердин жашоо-турмушун жана ишмердигин маалымат жагынан чагылдыруу, иш чараларды уюштуруу, жолугушууларды өткөрүү, презентацияларды даярдоо, коомдук кызыкчылыктарды коргоо жана башка көп нерселер. Ар бир адам өзүнө жакканын тапса болот.

Кеңештин ишине тартылган студенттер коомдук жетишкендиктердин эсебинен өздөрүнүн академиялык рейтингин жогорулатууга мүмкүнчүлүк алат – ушунун бардыгы Болон системасынын чегинде жүргүзүлөт. Коомдук ишмердикте айырмалангандарга Кеңештин жана Университеттин жетекчилиги тарабынан алкыш жарыяланат. Алардын ишмердиги колдоого алынат жана башкаларга белгилүү болот. Улуттук уюмдардын жана өз-өзүнчө багыттардын жетекчилери Катчылыктын чегинде ММЭМИ сыяктуу олуттуу мекемеде коомдук бирикмелерге жетекчилик кылуунун баа жеткис тажрыйбасына ээ болушат.

Жердештикти түзүү үчүн пикирлештерди табуу жана уюштуруу жыйынын өткөрүү зарыл. Адатта элчиликтин, маданий борбордун өкүлдөрү, ошондой эле университеттин жетекчилиги, башка институттардан меймандар чакырылат. Мисалы, Хорват клубунун ачылышына Хорватиянын Россия Федерациясындагы элчиси Небойша Кохарович катышты.
СТРАНЫ