INFORMĀCIJA
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Латвия - Latvija


PAR MGIMO ĀRZEMJU STUDENTU ASSOCIĀCIJU

Vēsture

Nacionalo biedrību padome apvieno MGIMO darbojošās nacionālās piederības sabiedrības grupas. Organizācija tika dibināta 2008. gada 2. aprīlī un attīstās par labu ārzemju un krievu MGIMO studentiem, cenšoties atbilst augstākai misijai un universitātes mērķiem. Mūsu organizācija īsteno savus uzdevumus ar ārzemju studentu dekanāta un starptautisko sadarbību un sabiedrisko attiecību prorektora palīdzību. Padomes pirmais priekšsēdētājs ir Jurijs Kofners (Vācija), kas pielika lielas pūles tās radīšanai. Otrais – Georģijs Plaščinskijs (Baltkrievija), kas nostiprināja padomi kā vienu no vadošajiem studentu organizācijām.

Nacionālās studentu nacionalās biedrības sāka veidoties padomju laikā, kad 1946. gadā MGIMO parādījās pirmie ārzemju studenti - no Mongolijas. Tika izveidota draudzības valde, kuru vienā reizē vadīja MGIMO rektors A. Torkunovs. Pēc 1991. gada ārvalstu organizāciju skaits sāka samazināties, bet padomes dibināšanas rezultātā atkal sākās aktīvā nacionālu klubu izveidošana: 2008.-2009. gados to skaits ir dubultojies.

2010. gada 2. aprīlī tika pieņemts, un 2010. gada 27. aprīlī - parakstīts padomes reglaments, kas regulē attiecības starp nacionālajiem klubiem. Oficiālās mājas lapas atklāšana notika 2010. gada 23. jūnijā.

Darbība

Padomei ir ļoti plaša pasākumu programma. Katrā semestrī ar padomes sekretariāta un nacionālu sabiedrību spēkiem tiek organizēti 50-70 dažāda veida pasākumi, ieskaitot sapulces un sporta sacensības. Katru gadu mēs organizējam lielus visu universitāšu pasākumus. Starp tiem – tautu koncerts, kurā piedalās studentu un profesionāļu kolektīvi, tajā skaitā valsts ansambļi. Notiek studentu olimpiskās spēles starp ārzemju studentiem (no 2008. gada), minifutbola sadraudzības kauss (no 2004. gada), starptautiskās virtuves diena, Novruza (austrumu Jaungada) svinēšana. Periodiski tiek īstenotas tādas iniciatīvas, kā, piemēram, NVS nedēļa, internacionālā biznesa nedēļa, Ziemassvētki, un daudzas citas.

Klubi cenšas atrast un attīstīt universitātē savas valsts un kultūras jaunus iesniegšanas formātus. Daudzus piesaista Krievijas tautu kultūru kluba festivāls "Daudznacionālā Krievija" un "Izraēla nedēļas", kurus vada Izraēlas studentu savienība (Ebreju klubs). Attīstās tradīcija organizēt nacionālus un reliģiskus svētkus, memoriālas un piemiņas akcijas. Tiek organizēti apaļie galdi, konferences, filmu prezentācijas. Pasākumi tiek organizēti arī ārpus MGIMO.

Mūsu organizācijas struktūra

Mēs strādājam uz atklātības, vienlīdzības, brīvprātības un patstāvības, kā arī solidaritātes un sadarbības principiem starp padomes locekļiem kopīgo mērķu sasniegšanai. Mēs esam demokrātiska organizācija. Katram klubam, kas pārstāv savu valsti, ir tiesības balsot kopsapulcēs. Reizi gadā katrs students pēc vēlēšanu rezultātiem var kļūt par padomes priekšsēdētāju. Katru gadu tiek ievēlēti priekšsēdētāja vietnieki, nodaļu vadītāji. Padomei pastāv sekretariāts, kura uzdevums ir veikt kopējas sapulces un padomes priekšsēdētāja lēmumus. Pastāv mediju un PR (žurnālistikas) nodaļa, kas ņem intervijas un mēģina maksimāli detalizēti aprakstīt katru notikumu.

Padome cenšas palīdzēt visiem: mums ir publiskā pieņemšanas vieta, kur katrs var griezties un uzzināt to, kas viņam ir nepieciešams.

Padome veicina ārvalstu un krievu studentu socializēšanās universitātes ietvaros: veicina tos organizēt pasākumus, palīdz īstenot labas idejas un projektus. Nacionālas organizācijas cenšas palīdzēt saviem tautiešiem un veicināt dažādas ierosmes. Ar to palīdzību tiek izveidoti sociālie tīkli ar studentiem no citām valstīm. Katrai organizācijai ir savas tradīcijas un darba stils. Padomes mērķis ir attīstīt un uzturēt tos.

Kā pievienoties mums?

Mums ir daudz interesantu uzdevumu: ārzemju un krievu studentu dzīves un darbību aprakstīšana, pasākumu organizēšana, sanāksmju sarīkošana, prezentāciju sagatavošana, sabiedrības interešu aizsardzība un daudz kas cits. Katrs atradīs kaut ko savam priekam.

Studentiem, kas ir iesaistīti padomes darbā, ir iespēja paaugstināt savu akadēmisko reitingu pateicoties sociālajiem sasniegumiem - viss Boloņas sistēmas ietvaros. Tiem, kas esot izcēlušies ar sabiedrisko darbību, tiek izteikta pateicība no padomes un universitātes vadības, to darbība tiek atbalstīta un kļūst zināma. Nacionālo organizāciju un padomes atsevišķu virzienu darbības vadītāji sekretariāta ietvaros saņem nenovērtējamu sabiedrības apvienības vadības pieredzi tādā nozīmīgā iestādē kā MGIMO.

Lai izveidotu nacionālo biedrību, ir nepieciešams atrast līdzīgi domājošus cilvēkus un ierīkot dibināšanas sanāksmi. Parasti tiek uzaicināti vēstniecības, kultūras centra, kā arī universitātes vadības pārstāvji un viesi no citām iestādēm. Piemēram, Horvātijas kluba atklāšanās piedalījās arī Horvātijas vēstnieks Krievijā Federācijā Nebojša Koharovičs.
СТРАНЫ