МЭДЭЭЛЭЛ
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Монголия - Монгол Улс

27.11.2015

МОУХИС-ИЙН ГАДААД ОЮУТНУУДЫН ХОЛБОО

МОУХИС-ийн гадаад оюутны үндэсний зөвлөлүүдийг үндэсний нийгэмлэг нэгтгэдэг. Тус байгууллага 2008 оны 4 сарын 2нд байгуулагдан гадаадын ба оросын гишүүн оюутнуудынхаа хүчин чармайлтаар улам бүр хөгжин үйл ажиллагаагаа сургуулийн зорилго зорилттой уялдуулан явуулахыг эрмэлзэж байна.

Читать далее

СТРАНЫ