INFORMACJA
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Польша - Polska


O STOWARZYSZENIU STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH MGIMO

Historia

Stowarzyszenie Studentów Zagranicznych MGIMO zrzesza organizacje studenckie studentów zagranicznych w MGIMO. Organizacja powstała 2 kwietnia 2008 r. i rozwija się spełniając cele i misje uczelni. Nasza organizacja realizuje swoje zadania dzięki wsparciu Dziekana ds. Zagranicznych Studentów i Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej. Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia był Jurij Kofner (Niemcy), który dołożył wielkich starań by utworzyć Stowarzyszenie, drugim – Jerzy Płaszyński ( Białoruś), za kadencji którego Stowarzyszenie zajęło jedno z czołowych miejsc w życiu studenckim.

Kluby Narodowe zaczęły kształtować się jeszcze w czasach sowieckich, gdy w MGIMO w 1946 r. pojawili się pierwsi zagraniczni studenci z Mongolii. Istaniała organizacja „ Rada Przyjaźni”, której przewodniczącym był Rektor MGIMO Anatolij Torkunow. Po roku 1991 ilość klubów studenckich zmalała, ale po utworzeniu Stowarzyszenia Studentów Zagranicznych, zrzeszenia studentów z zagranicy, kluby znów zaczęły się rozwijać: w roku 2008-2009 ilość klubów zagranicznych studentów podwoiła się. 2 kwietnia 2010 r. został uchwalony, a 27 kwietnia 2010 r. podpisany statut Stowarzyszenia, regulujący stosunki pomiędzy poszczególnymi klubami zagranicznych studentów. Oficjalne otwarcie strony internetowej Stowarzyszednia odbyło się 23 czerwca 2010 r.

Działalność

Stowarzyszenie ma bardzo bogaty program działalności. Podczas każdego semestru przy pomocy sekretariatu Stowarzyszenia i Klubów Narodowych odbywa się od 50 do 70 różnego rodzaju imprez, w tym spotkań naukowych i imprez sportowych. Co roku organizujemy szereg dużych imprez; m.inn: „ Koncert Narodów”, w którym biorą udział studenci i zespoły pieśni i tańca z różnych państw; „ Igrzyska Olimpijskie wśród studentów zagranicznych” ( od 2008 r.);” Puchar Wspólnoty” w piłce nożnej ( od 2004r.); „Dzień Kuchni Międzynarowodej”; obchody „ Nowruz” (Wschodni Nowy Rok). Co pewien czas organizowane są: „ Tydzień Wspólnoty Niepodległych Państw”, „Tydzień Biznesu Międzynarodowego”, „Boże Narodzenie” ect.

Kluby starają się rozwijać i odnajdywać coraz to nowsze możliwości przezentacji swoich państw i promocji swojej kultury. Wiele osób uczestniczy w festiwalu „ Rosja Wielonarodowa”, organizowanym przez Klub Narodów Rosji i „ Tydzień Izraela, organizowanym przez Stowarzyszenie Izraelskich Studentów (Klub Żydowski). Rozwija się tradycja obchodów państwowych i religijnych świąt, akcji pamięci i okolicznościowych imprez. Utrzymuję się tradycja przeprowadzania okrągłych stołów, konferencji naukowych, pokazów filmowych.

Jak działa nasze Stowarzyszenie

Działamy na zasadach otwartości, równości, dobrowolności i niezależności oraz solidarności i współpracy między członkami Stowarzyszenia w celu osiągnięcia wspólnych celów. Każdy klub, który reprezentuje swój kraj ma prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Raz do roku każdy z członków w wyniku demokratycznych wyborów może zostać Przewodniczącym Stowarzyszenia. Także co roku wybierani są zastępcy przewodniczącego i kierownicy departamentów. Władzą wykonawczą jest sekretariat, którego zadaniem jest wykonywanie decyzji walnego zgromadzenia i przewodniczącego. Działa departament ds. mediów i reklamy, zadaniem którego jest dobra reklama i szczegółowe przedstawienie każdej z przeprowadzonych imprez.

Stowarzyszenie stara się pomagać wszystkim potrzebującym zagranicznym studentom. Działamy z myślą o socjalizacji zagranicznych i rosyjskich studentów na uniwersytecie; pomagamy organizować ciekawe projekty studentów. Kluby narodowe starają się pomagać wszystkim studentom ze swoich państw i wspierać ich idee. Każdy klub posiada swoje tradycje i styl pracy. Stowarzyszenie stara się rozwijać i dbać o tradycje.

Jak do nas dołączyć?

Mamy wiele ciekawych pomysłów: opisujemy działalność zagranicznych i rosyjskich studentów, organizujemy imprezy, spotkania, prezentacje szkoleniowe. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Studenci działający w Stowarzyszeniu mają prawo do podwyższenia swojego ranking-u akademickiego  w ramach systemu bolońskiego. Najbardziej aktywnym studentom wręczane są dyplomy od kierownictwa uniwersytetu za wyróżniającą się działalność na rzecz promowania kultury i tradycji swojego państwa. Szefowie Klubów narodowych i wszyskie zaangażowane osoby otrzymują bezcenne doświadczenie zarządzania stowarzyszeniami w tak poważnej instutucji, jaką jest MGIMO.

Aby otworzyć klub narodowy konieczne jest znalezienie kilku osobowej grupy studentów i przeprowadzenie walnego zgromadzenia. Zazwyczaj na otwarcie nowego klubu są zapraszani przedstawiciele Ambasady, ośrodków kultury, przedstawicieli uniwersytetu, przyjaciele i znajomi. Na przykład na ceremonii otwarcia Chorwackiego Klubu gościem honorowym był ambasador Chorwacji w Rosji, Naboisha Koharowich.
СТРАНЫ