INFORMAŢIE
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Румыния - România


DESPRE ASOCIAŢIA STUDENŢILOR STRĂINI DE LA MGIMO

Istoria

Consiliul comunităţilor reuneşte societăţile naţionale care funcţionează la MGIMO. Organizaţia a fost constituită la 2 aprilie 2008 şi se dezvoltă în beneficiul studenţilor străini şi ruşi de la MGIMO, tinzând să corespundă înaltei misiuni şi scopurilor Universităţii. Organizaţia noastră îşi realizează obiectivele cu susţinerea Decanatului pentru lucrul cu studenţii străini şi a Prorectorului pentru colaborare internaţională şi relaţii sociale. Primul  preşedinte al Consiliului este Yury Kofner (Germania), care a depus eforturi mari în vederea creării acestuia. Al doilea preşedinte este Gheorghii Plashinskiy (Belarus), care a întărit Consiliul ca fiind una dintre cele mai importante organizaţii studenţeşti.  

Comunităţile studenţeşti naţionale au început să se formeze încă pe timpul sovietic, atunci când la MGIMO, în anul 1946, au apărut primii studenţi străini – din Mongolia. A existat Consiliul prieteniei, care a fost dirijat o perioadă de către Rectorul MGIMO A.V. Torkunov. După anul 1991, numărul organizaţiilor străine a fost în descreştere, dar în rezultatul constituirii Consiliului, a început din nou crearea activă a cluburilor naţionale: în anii 2008-2009 numărul s-a dublat.

Pe data de 2 aprilie 2010, a fost adoptat, iar  pe 27 aprilie 2010 -  a fost semnat Statutul Consiliului, care reglementează relaţiile dintre cluburile naţionale. Deschiderea oficială a site-ului Consiliului a avut loc pe data de 23 iunie 2010.

Activitatea

Consiliul are un program de activitate foarte vast. Pe parcursul fiecărui semestru, cu eforturile Secretariatului Consiliului şi ale comunităţilor naţionale, se organizează 50-70 de activităţi având diferite orientări, inclusiv adunări şi competiţii sportive. Noi organizăm anual activităţi de amploare la nivelul Universităţii. Printre acestea sunt concertul naţionalităţilor, la care participă atât colectivele studenţeşti, cât şi cele profesioniste, inclusiv ansamblurile de stat. Se organizează Jocuri olimpice  studenţeşti printre studenţii străini (din anul 2008), Cupa comunităţilot la minifotbal (din anul 2004), Ziua bucătăriei internaţionale, sărbătorirea Anului Nou oriental (Novruz). Periodic se realizează aşa iniţiative ca Săptămâna CSI, Săptămâna businessului internaţional, Crăciunul şi multe altele. Cluburile se străduiesc să găsească şi să realizeze noi formate de prezentare a ţării şi culturii lor în cadrul Universităţii. Pe mulţi îi atrage festivalul „Rusia multinaţională”, organizat de Clubul culturii popoarelor  Rusiei, şi „Săptămânile Izraelului”, coordonate de Uniunea studenţilor izraeliţi (Clubul evreiesc). Se dezvoltă tradiţia  organizării sărbătorilor naţionale şi religioase, a acţiunilor memoriale şi memorabile. Sunt organizate mese rotunde, conferinţe, proiectări de filme, se pregătesc diverse activităţi şi în afara MGIMO.

Cum funcţionează organizaţia noastră

Noi funcţionăm pe principiile deschiderii, egalităţii, benevol şi de sine stătător, dar şi al solidarităţii şi colaborării membrilor Consiliului în vederea obţinerii scopurilor comune. Suntem o organizaţie democratică. Fiecare club, care îşi reprezintă ţara, are dreptul de vot la Adunările generale. Odată pe an, în rezultatul alegerilor, orice student poate deveni Preşedintele Consiliului. Anual sunt aleşi locţiitorii lui, conducătorii secţiilor. Pe lângă Consiliu este constituit un Secretariat, care are drept scop îndeplinirea deciziilor Adunării generale şi ale Preşedintelui Consiliului. Funcţionează secţia mass-media şi PR (jurnalism), care ia interviuri şi tinde să prezinte cât mai detaliat fiecare activitate.

Consiliul tinde să ajute cu tot necesarul: avem o sală de primire publică, unde poate să se adreseze fiecare şi să solicite ceea de ce are nevoie.

Consiliul contribuie la socializarea studenţilor străini şi ruşi în cadrul Universităţii: îi implică în organizarea activităţilor, îi ajută să-şi realizeze ideile şi proiectele interesante. Organizaţiile naţionale tind să-şi ajute concetăţeniişi să promoveze diverse iniţiative. Cu ajutorul lor se constituie relaţiile sociale cu studenţii din alte ţări. Fiecare organizaţie are tradiţiile sale şi stilul său de lucru. Consiliul tinde să le dezvolte şi să le păstreze.

Cum să aderaţi la noi?

Noi avem o multitudine de obiective interesante: prezentarea informaţiei despre viaţa şi activitatea studenţilor străini şi ruşi, organizarea activităţilor, pregătirea întâlnirilor, a prezentărilor, apărarea intereselor sociale şi multe altele. Fiecare va găsi ceva pe placul său. Studenţii care sunt implicaţi în activitatea Consiliului au posibilitatea să-şi ridice ratingul academic din contul realizărilor sociale – toate în cadrul sistemului de la Bologna. Celor care s-au evidenţiat în activitatea socială li se exprimă mulţumiri din partea conducerii Consiliului şi a Universităţii, activitatea lor este stimulată şi devine cunoscută. Conducătorii organizaţiilor naţionale şi ale direcţiilor separate ale Consiliului în cadrul Secretariatului obţin o experienţă inestimabilă  de conducere a asociaţiei obşteşti într-o instituţie atât de serioasă ca MGIMO. Pentru a crea o comunitate, este necesar de a găsi tovarăşi de idei şi de a face o adunare de constituire. De obicei sunt invitaţi reprezentanţii Ambasadei, ai centrului cultural şi ai conducerii Universităţii, oaspeţi din alte institute. De exemplu, la deschiderea Clubului croat a fost prezent Ambasadorul Croaţiei în FR Nebojša Koharović.
СТРАНЫ