ИНФОРМАЦИЈА
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Сербия - Србија


О АСОЦИJАЦИЈИ СТРАНИХ СТУДЕНАТА МГИМО

Историја.

Асоциjација страних студената уједињује национална друштва МГИМО.

Организација је основана 2 априла 2008 године и развија се на опште добро страних и руских студената МГИМО, с циљем да се оствари мисија Универзитета. Наша организација реализује своје циљеве уз помоћ Деканата за сарадњу са иностраним студентима и Проректора по међународној сарадњни и односа са јавношћу. Првим председавајућим Асоциjације је био Јуриј Кофнер (Немачка), који је уложио доста труда у оснивању организације. Другим председавајућим је био Георгиј Плашчински (Белорусија), уз ког Асоциjација је постала једна од водећих студентских организација.

Национална удружења студената су почели да се формирају још у совјетско време, када су се 1946 године појавили први страни студенти – из Монголије. Постојало је Удружење пријатељства, чији је руководилац у једном тренутку био Ректор МГИМО А.В. Торкунов. После 1991 г. број страних студентских удружења се смањио, међутим након оснивања Асоциjације почело је активно формирање нових националних клубова: у 2008-2009 г. њихов број се повећао дупло.

2 априла 2010 године је био усвојен, а 27 априла 2010 године подписан Устав Асоциjације, који регулише међусобне односе националних клубова. Официјално отварање сајта Асоциjације – 23 јун 2010 године.

Активност.

Делатност Асоциjације је веома широка. Током сваког семестра уз помоћ Секретариата Асоциjације и националних удружења спроводи се 50-70 различитих догађаја, укључујући Скупштину Организације и различита спортска такмичења. Сваке године организујемо велике догађаје у оквиру Универзитета. Међу њима су – концерт националности, у којем учествују како и студентски, тако и професионални државни ансамбли. Сваке године се организују студентске Олимпијске Игре (од 2008 г.), Куп Пријатељства у мини-фудбалу (од 2004 г.), Дан Међународне Кухиње, дочек Новруза (нова година по иранском календару).

Национални клубови се труде да пронађу и да развију нови начин представљања своје државе и културе на Универзитету. Многе људе на МГИМО привлачи фестивал “Многонационална Русија” који се организује под руководством Клуба народа Русије и “Недеља Израела” под руководством Савеза израелских студената (Јеврејски клуб). Сваке године се по традицји обележавају национални и верски празници, меморијалне и спомен сећања. Одржавају се “округли столови”, конференције, пројекције филмова, организују се активности ван МГИМО.

Структура наше организације.

Ми функционишемо на принципима отворености, једнакости, добровољности и самосталности, такође солидарности и сарадње међу члановима Асоциjације уз постизање заједничких циљева. Наша организације је демократска. Сваки клуб, који представља своју земљу има право гласа на Генералним скупштинама. Једном годишње било који студент има право да постане председавајући организације на основу резултата избора. Такође једном годишње се бирају његови заменици, руководиоци одељења. У склопу Асоциjације је основан Секретариат, чији је задатак да спроведе одлуке Генералне скупштине и председавајућег Асоциjације. Одељење медија и односа са јавношћу је одговорно за узимање интервјуа и за детаљан опис сваког догађаја.

Асоциjација је увек спремна да помогне : постоји одељење, где свако може да дође и да потражи помоћ.

Асоциjација промовише сближавање страних и руских студената у оквиру Универзитета : реализација различитих догађаја, интересантних идеја и пројеката. Националне огранизације желе да помогну својим суграђанима, а такође  да и промовишу различите иницијативе. Уз њихову помоћ успостављају се контакти са студентима из других земаља. Свака организација поседује своје традиције и стил рада. Асоциjација има циљ развијања и одржавања истих тих традиција.

Како постати члан?

Наши циљеви су: информисаност јавног живота и активности страних и руских студената, организовање догађаја, састанака, припрема презентација, заштита јавног интереса и још много тога. Свако ће наћи нешто по свом укусу.

Студенти који су укључени у рад Асоциjације имају прилику да повећају свој академски рејтинг уз помоћ друштвених достигнућа – и све у оквиру Болоњског система. Они који су се истакли у јавним активностима, добијају захвалност од стране руководства Асоциjације и Универзитета. Руководиоци националних организација и руководиоци појединих активности у оквиру Секретариата стичу непроцењиво искуство руковођењем јавним удружењем у тако важној институцији, као што је МГИМО.

Да бисте основали национални клуб потребно је наћи људе – истих ставова и мишљења и сазвати скупштину. Обично на отварање клуба буду позвани представници амбасаде, културног центра, такође руководиоци Универзитета, гости са других института. На пример, на отварању Хрватског клуба присутствовао је амбасадор Хрватске у Русији Небојша Кохаровић.
СТРАНЫ