THÔNG TIN
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Вьетнам - Việt Nam

27.11.2015

HỘI LIÊN HIỆP SINH VIÊN QUỐC TẾ MGIMO

Hội liên hiệp sinh viên quốc tế MGIMO là tập hợp của các nhóm sinh viên đồng hương học tập tại MGIMO. Hội được thành lập ngày 2 tháng 4 năm 2008 và phát triển vì lợi ích của mọi sinh viên, đặc biệt là các sinh viên ngoại quốc, đáp ứng những mục tiêu và trọng trách nói chung của nhà trường.

Читать далее

СТРАНЫ